Naše Považie

Mapa stránky

Úvod

Lednické Rovne - úprava verejných priestranstiev

O nás

Partneri

Povinne zverejňované dokumenty

Financovanie implementácie stratégie CLLD Naše Považie

Efektívna verejná správa

Prevádzkové náklady MAS Naše Považie

Podujatia

LEADER

Miestny rozvoj vedený komunitou 2014-2020

Metóda LEADER

Stratené rozprávky Považia

LEADER na Považí

Spoznaj Považie

PO 2014 - 2020

Mobilná aplikácia Naše Považie

Propagačné video MAS Naše Považie

Fotogaléria

Pracovné stretnutie členov MAS 6.2.2019

Záverečná konferencia OPEVS 29.10.2019

Workshop Trenčianske Teplice 4.-5.10.2018

Pracovné stretnutie členov MAS 26.03.2019

OP EVS "Okrúhle stoly" MAS Naše Považie

Výzvy

Výzvy na výber odborných hodnotiteľov ŽoNFP pre časť PRV SR 2014 - 2020

Výzvy na predkladanie ŽoNFP pre časť PRV SR 2014 - 2020

Výzvy na predkladanie ŽoPr. pre časť IROP 2014 - 2020

Výzvy na výber odborných hodnotiteľov ŽoNFP pre časť PRV SR 2014 - 2020 ukončené

Úspešné projekty

Výzva č. 1/PRV/MAS 78

Výstavba detského ihriska v obci Bodiná
Stavebné úpravy autobusových zastávok - Sverepec
Modernizácia ihriska Papradno
Viacúčelové ihrisko Plevník - Drienové

Výzva č. 2/PRV/MAS 78

Obec Mojtín: Obnova a rozvoj obcí- výstavba chodníka a spevnenej plochy
Obec Prečín: OBNOVA A ROZVOJ OBCÍ – VÝSTAVBA CHODNÍKOV V OBCI
Obec Brvnište: OBNOVA A ROZVOJ OBCÍ – VÝSTAVBA CHODNÍKOV V OBCI
Výstavba a modernizácia chodníka v obci Stupné
Obec Slopná: Obnova a rozvoj obcí- výstavba verejných priestranstiev v obci
Obec Jasenica, rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia
Obec Domaniža: Obnova a rozvoj obcí- výstavba a rekonštrukcia chodníkov
Mesto Púchov: OBNOVA ROZVOJ MESTA – REKONŠTRUKCIA CHODNÍKOV A ZELENE V CINTORÍNE

Výzva č. 3/PRV/MAS 78

Úprava verejných priestranstiev pri škole, na cintoríne a amfiteátri v obci Záriečie
Výstavba verejného priestranstva v obci Hatné
Úprava verejných priestranstiev v obci Beluša
Výstavba verejného priestranstva v obci Klieština
Rekonštrukcia existujúceho verejného osvetlenia- Vydrná
Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Dohňany
Úprava verejných priestranstiev a náučný chodník v obci Lazy pod Makytou
Verejné priestranstvo v obci Dolná Mariková - centrum
Projekt rekonštrukcie Námestia slobody v obci Lednické Rovne- časť verejné osvetlenie

Výzva č. 4/PRV/MAS 78

Ihrisko v obci Podskalie
Detské ihriská v obci Beluša
Tribúny - futbalový štadión Dolné Kočkovce
Autobusové zastávky, ihrisko, mantinely v obci Ďurďové
Rekonštrukcia existujúceho miestneho rozhlasu - Vydrná
Zhotovenie bezdrôtového rozhlasu pre obec Klieština
Rekonštrukcia autobusových zastávok v obci Dohňany
Detské ihrisko v obci Udiča
Stavebné úpravy autobusových zastávok v obci Záriečie

Výzva č. 6/PRV/MAS 78

Výstavba oplotenia a spevnenej plochy cintorína v obci Horovce
Výstavba verejného priestranstva a rekonštrukcia existujúceho verejného osvetlenia v obci Dolný Lieskov
Modernizácia verejného priestranstva cintorína - Horný Lieskov
Uprava verejného priestranstva cintorína v obci Visolaje
Výstavba peších chodníkov na cintoríne - Horná Breznica
Výstavba informačných tabúľ náučného chodníka - Papradno
Výstavba verejného priestranstva pri obecnom úrade - Papradno
Výstavba verejného priestranstva - Horné Kočkovce
Modernizácia verejného priestranstva cintorína - Lysá pod Makytou
Turistický chodník v obci Pružina
Počarová - úprava verejných priestranstiev
Úprava verejných priestranstiev a chodník v obci Horná Mariková
Výstavba a úprava chodníkov a spevnených plôch - v obci Mestečko
Verejné osvetlenie obec Horná Mariková
Verejné priestranstvo v obci Dolná Mariková - Centrum II.
Výstavba chodníkov v obci Lúky
Výstavba verejného priestranstva - Brvnište
Rozšírenie verejného osvetlenia na cintoríne - Lednica

Výzva č. 7/PRV/MAS 78

Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
Rozvoj vidieka prostredníctvom zvyšovania kvalifikácie zamestnancov obcí

Výzva č. 8/PRV/MAS 78

Poznáte krásy Považia?

Výzva č. 9/PRV/MAS 78

Úprava verejných priestranstiev v obci Horovce
Modernizácia verejného priestranstva - chodník na cintoríne - Lednica
Úprava verejných priestranstiev pred Domom kultúry v obci Lazy pod Makytou
Modernizácia verejného priestranstva, chodník na cintoríne - Horný Lieskov
Výstavba chodníka k základnej škole - Udiča
Rekonštrukcia chodníkov na cintoríne Horné Kočkovce - Púchov
Verejné priestranstvo pred Kultúrnym domom Vieska - Bezdedov Púchov
Verejné priestranstvo pred Požiarnou zbrojnicou Nosice - Púchov
Úprava verejných priestranstiev v obci Čelkova Lehota
Úprava verejného priestranstva Streženice
Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia - Mojtín
Výstavba chodníka - obec Dolné Kočkovce
Rekonštrukcia, modernizácia verejného osvetlenia a výstavba chodníka so spevnenou plochou v obci Dohňany

Výzva č. 10/PRV/MAS 78

Tribúna na futbalovom štadióne Visolaje
Viacúčelové ihrisko v obci Zubák
Rekonštrukcia rozhlasu v meste Púchov, I. etapa
Vybudovanie detského ihriska pri škôlke v obci Pružina
Rekonštrukcia rozhlasu Lysá pod Makytou, I. etapa

Výzva č. 11/PRV/MAS 78

Modernizácia športového ihriska v obci Záskalie
Modernizácia detského ihriska - Udiča
Modernizácia detského ihriska v Marczibányiho záhrade - Púchov

Výzva č. 12/PRV/MAS 78

Modernizácia verejného priestranstva v obci Záskalie
Výstavba chodníkov v obci Streženice
Výstavba verejného priestranstva - Horná Breznica
Výstavba verejného priestranstva na cintoríne - Dolná Breznica
Výstavba verejného priestranstva - Dolná Breznica
Verejné priestranstvo - chodník ku základnej škole Lysá pod Makytou
Verejné priestranstvo na cintoríne - Udiča
Modernizácia verejného priestranstva - Sverepec
Modernizácia verejného priestranstva na cintoríne - Púchov
Verejné priestranstvo pred cintorínom Nosice - Púchov

Výzva č. 13/PRV/MAS 78

Považie na dlani

Výzva č. 14/PRV/MAS 78

Rozvoj vidieka prostredníctvom budovania partnerstiev
Podpora rozvoja vidieka zvyšovaním informovnosti jeho zástupcov

Výzva č. 15/PRV/MAS 78

Výstavba chodníka - Obec Dolné Kočkovce
Výstavba chodníka k základnej škole - Udiča
Úprava verejného priestranstva Streženice
Rekonštrukcia, modernizácia verejného osvetlenia a výstavba chodníka so spevnenou plochou v obci Dohňany
Rekonštrukcia chodníkov na cintoríne Horné Kočkovce - Púchov
Verejné priestranstvo pred Kultúrnym domom Vieska - Bezdedov Púchov
Verejné priestranstvo pred Požiarnou zbrojnicou Nosice - Púchov
Výstavba a úprava chodníkov a spevnených plôch - v obci Mestečko
Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia - Mojtín
Výstavba chodníkov v obci Lúky
Úprava verejných priestranstiev pred domom kultúry v obci Lazy pod Makytou
Výstavba oplotenia a spevnenej plochy cintorína v obci Horovce
Modernizácia verejného priestranstva, chodník na cintoríne - Horný Lieskov
Výstavba verejného priestranstva v obci Dolný Lieskov druhá etapa
Výstavba verejného priestranstva - Brvnište
Úprava verejných priestranstiev v obci Čelkova Lehota
Modernizácia verejného priestranstva a rozšírenie osvetlenia na cintoríne v obci Lednica
Modernizácia verejného priestranstva na cintoríne v obci Zubák
Výstavba verejného priestranstva v obci Hatné - 2. etapa
Modernizácia verejného priestranstva v obci Dolné Kočkovce
Modernizácia verejného priestranstva v obci Beluša

Výzva č. 16/PRV/MAS 78

Oplotenie cintorínov v obci Jasenica Malá Jasenica a Veľká Jasenica
Rekonštrukcia rozhlasu v meste Púchov I. etapa
Viacúčelové ihrisko v obci Zubák

Výzva č. 17/PRV/MAS 78

Krásy Považia
Dukátová cesta
Čertov

Výzva č. 18/PRV/MAS 78

Rozvoj vidieka v novom programovacom období
Informačný seminár "Cooltur Považie"
Informačný seminár "Dukátová cesta"
Informačný seminár "Rozvoj vidieka"
Rozvoj vidieka prostredníctvom zvyšovania kvalifikácie zamestnancov obcí

Aktuality

Fotosúťaž

Inovatívne finančné nástroje v pôdohospodárstve

Hurá leto 2019 - domadické trhy

Podpora vzdelávania mladých farmárov v oblasti chovu včiel a produkcie medu z liečivých rastlín

Oznámenie o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Výberové konanie

V obci Lúky uviedli do života novú monografiu, mapuje históriu obce a jej rozmanitosť
Celoslovenská konferencia Národnej siete MAS
"NAJ MESTO A OBEC SLOVENSKA 2019"
Dedina roka 2019
Súťaž cez EIT Food Hub: Innovation Prizes 2019
Fotosúťaž

Kontakt

Združenia

Mikroregión Púchov

Mikroregión Strážovské vrchy

OZ Pre vzdelanejší región

Združenie na podporu rozvoja oblasti Lazy pod Makytou - Čertov

COOLTUR POVAŽIE

Dukátová cesta

pondelok, 30. marec 2020
Meniny má Vieroslava
Posledné úspešné projekty
Najbližšie podujatia
Užitočné odkazy