Naše Považie

Obec Jasenica, rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia

5. 2. 2019 Ing. Martina Bednárová

Obec Jasenica chce rekonštrukciou a modernizáciou verejného osvetlenia zabezpečiť bezpečnejší a kvalitnejší prístup do vidieckych oblastí . Tento projekt má napomôcť k zvyšovaniu kvality životného prostredia v obci s cieľom zvýšiť konkurencieschopnosť a atraktivitu obce pre obyvateľov i návštevníkov. Zámerom obce Jasenica je ďalej dobudovať občiansku vybavenosť resp. zvýšenie celkovej vybavenosti obce práve rekonštrukciou a modernizáciou verejného osvetlenia.
Konečný prijímateľ realizáciou tohto projektu chce docieliť bezpečnejší pohyb obyvateľov na uliciach a zvýšenie kvality života obyvateľov obce v rámci Špecifického cieľa 1.2 Zlepšiť a skvalitniť stav verejnej infraštruktúry, Opatrenie 322 Obnova a rozvoj obcí. Ďalšími cieľmi, ktoré úzko súvisia s projektom, sú tiež zatraktívnenie územia obce, jeho celkové zviditeľnenie a zvýšenie štandardu života obyvateľov vytvorením udržateľnej kvality životného prostredia, čo priamo nadväzuje na ciele, ktoré si MAS Naše Považie určila v Integrovanej stratégii rozvoja územia.

Daný projekt bolo potrebné zrealizovať z dôvodu zvýšenia bezpečnosti pohybu obyvateľov ulicami obce za zníženej viditeľnosti. Nové svietidlá zvýšili atraktivitu obce a v konečnom dôsledku nové svietidlá predstavujú dlhšiu životnosť a úsporu elektrickej energie.
Predmetom tohto projektu bola rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Jasenica. Projekt rekonštrukcie verejného osvetlenia riešil tieto časti:
• Rekonštrukciu verejného osvetlenia v obci – výmena nevyhovujúcich svietidiel s ortuťovými výbojkami
• Rekonštrukciu rozvádzačov verejného osvetlenia
• Rekonštrukciu poškodených svietidiel – výmena

Technické riešenie projektu je nasledovné:
Svietidlá – 2 x 36 W žiarivkové s EP, 70 W
Počet svietidiel – 18 ks + 18 ks
Spôsob ovládania – automaticky
Funkcia osvetlenia – celonoc + polonoc
Vzdialenosť stožiarov – 30 m -80 m
Výška svetelného bodu cca 8 m
Istenie svietidiel – poistkou vo svietidle
Osvetlovacia sústava:
• Elektrická výstroj svietidla 2 x 36 W, TB
• Počet svietidiel v sústave 18 ks
• Príkon svietidla 80 W
• Celkový príkon sústavy 1,44 kW

Celková výška oprávnených nákladov na projekt je 19 469,04 €.


streda, 17. júl 2024
Meniny má Bohuslav
Posledné úspešné projekty
Najbližšie podujatia
Užitočné odkazy