Naše Považie

Viacúčelové ihrisko Plevník - Drienové

5. 2. 2019 Ing. Martina Bednárová

Obec Plevník - Drienové chce modernizáciou ihriska poskytovať možnosti trávenia voľného času obyvateľov a nepriamo tak zabezpečiť výchovu detí a mládeže k športu, k aktívnemu pohybu. Cieľom je aj modernizácia obce práve prostredníctvom tohto ihriska v záujme zabránenia migrácie obyvateľov. Obec tak chce zabezpečiť kvalitné podmienky pre voľnočasové aktivity a užitočné trávenie voľného času obyvateľov a návštevníkov obce.
Zámerom obce je ďalej aj zvýšenie konkurencieschopnosti mikroregiónu, kvality života v ňom a zvýšenie celkovej vybavenosti obcí práve modernizáciou daného ihriska.
Konečný prijímateľ modernizáciou tohto ihriska chce docieliť aktívny prístup detí a mládeže k športu, k zmysluplnému tráveniu voľného času v rámci Špecifického cieľa 1.1 Dobudovať a rozšíriť infraštruktúru voľného času a občiansku vybavenosť, Opatrenie 321 Základné služby pre hospodárstvo a vidiecke obyvateľstvo. Ďalšími cieľmi, ktoré úzko súvisia s projektom, sú tiež zatraktívnenie územia obce, jeho celkové zviditeľnenie, zvýšenie štandardu života obyvateľov a zlepšenie kvality života vo vidieckych oblastiach, čo priamo nadväzuje na ciele, ktoré si MAS Naše Považie určila v Integrovanej stratégii rozvoja územia.

Predmetom tohto projektu je výstavba nového viacúčelového ihriska v obci Plevník – Drienové, ktoré sa bude nachádzať na parcele č.596/1. Nové ihrisko bude o rozmeroch 40 x 20 m, t.j. o výmere 800 m2. Daná stavba viacúčelového ihriska je navrhnutá s umelým športovým povrchom a záchytnými sieťami, mantinelmi a štyrmi osvetľovacími stožiarmi. Toto viacúčelové ihrisko bude mať celoročné využitie.

Technické riešenie projektu bolo nasledovné:
1. Zemné práce – Zemné práce pre realizáciu stavby spočívali predovšetkým v uskutočnení odkopávok a násypov pre spodnú stavbu ihriska s umelým povrchom. Zemné práce boli taktiež vykonané pre odvodnenie plochy viacúčelového ihriska
2. Hutnenie – Pláň bola hutnená na hodnotu koeficientu kvality zhustenia D = 95 % PS (Protector štandard)
3. Podkladové vrstvy – Podkladové vrstvy zabezpečili stabilitu, pevnosť konštrukcie a zároveň odvodnenie povrchu ihriska.
4. Športové povrchy – športový povrch je tvorený umelým trávnikom s kremičitým vsypom
5. Obrubníky – viacúčelové ihrisko bolo zrealizované do priestoru vopred ohraničeného betónovými obrubníkmi z vibrolisovaného betónu s výškou 200 mm a šírkou 50 mm.
6. Záchytné siete a mantinely – Záchytné siete pre zachytenie lôpt sa nachádzajú po celom obvode ihriska do výšky 3 m. Siete sú uchytené na stĺpikoch z kovovej pozinkovanej konštrukcie, osadené do betónových pätiek. Mantinely sú z materiálu polyuretán UV stabilný. Súčasťou mantinelového systému je brána na minifutbal umiestnená po kratších stranách ihriska.
7. Doplnky ihriska - stĺpiky na volejbal, sieť na volejbal, stĺpiky na tenis, sieť na tenis, koše a stojany na streetbal, mantinely ihriska, stĺpy osvetlenia a lampy 4x400W.

Potreba realizácie tohto projektu spočíva v nemožnosti detí a mládeže tráviť svoj voľný čas v kvalitne vybavenom prostredí. Toto ihrisko je potrebné vybudovať hlavne kvôli zabezpečeniu vhodných podmienok pre aktívne trávenie voľného času a výchovu detí a mládeže k pohybu a športu. Z daného projektu budú mať prínos deti a mládež v obci Plevník – Drienové, ako aj deti a mládež z okolitých obcí. Svoj voľný čas tu pritom môžu tráviť aj dospelí z obce a okolia.

Celková výška oprávnených nákladov na projekt je 45 999,12 €.


streda, 17. júl 2024
Meniny má Bohuslav
Posledné úspešné projekty
Najbližšie podujatia
Užitočné odkazy