Naše Považie

Výzva č. 18/PRV/MAS 78

Zoznam prijatých žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy č. 18/PRV/MAS 78

Názov projektu
Konečný prijímateľ- oprávnený žiadateľ
Oprávnené výdavky na projekt
Kód projektu
Regionálna rozvojová agentúra Púchov
7 080,00 €
430781300113
Cooltur Považie, o.z.
7 000,00 €
430781300114
Dukátová cesta
7 188,00 €
430781300115
Pre vzdelanejší región
7 104,00 €
430781300116
Mikroregión strážovské vrchy
7 200,00 €
430781300117
štvrtok, 13. jún 2024
Meniny má Anton
Posledné úspešné projekty
Najbližšie podujatia
Užitočné odkazy