Naše Považie

Výzva č. 8/PRV/MAS 78

Zoznam prijatých žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy č. 8/PRV/MAS 78

Názov projektu
Konečný prijímateľ- oprávnený žiadateľ
Oprávnené výdavky na projekt
Kód projektu
Združenie pre rozvoj cestovného ruchu na Považí
25 000,00 €
42B781200053
nedeľa, 26. január 2020
Meniny má Tamara
Posledné úspešné projekty
Najbližšie podujatia
Užitočné odkazy