Naše Považie

Modernizácia ihriska Papradno

5. 2. 2019 Ing. Martina Bednárová

Obec Papradno chce modernizáciou ihriska zlepšiť podmienky tak pre deti a mládež v obci, ako aj pre návštevníkov obce pre športové a voľnočasové aktivity, taktiež pre zábavu a kultúrno-spoločenské podujatia. Obec chce dosiahnuť kvalitné trvalé bývanie aj pre mladé rodiny s deťmi, ktoré by privítali kvalitnejšie a bezpečnejšie ihriská pre svoje deti. Zámerom obce je ďalej aj zvýšenie konkurencieschopnosti mikroregiónu, kvality života v ňom a zvýšenie celkovej vybavenosti obcí práve modernizáciou daného ihriska. Konečný prijímateľ modernizáciou tohto ihriska chce docieliť aktívny prístup detí a mládeže k športu, k zmysluplnému tráveniu voľného času v rámci Špecifického cieľa 1.2 Zlepšiť kvalitu života vo vidieckych oblastiach, Opatrenie 321 Základné služby pre hospodárstvo a vidiecke obyvateľstvo. Ďalšími cieľmi, ktoré úzko súvisia s projektom, sú tiež zatraktívnenie územia obce, jeho celkové zviditeľnenie a zlepšenie podmienok pre kultúrno-spoločenské a športové vyžitie občanov, čo priamo nadväzuje na ciele, ktoré si MAS Naše Považie určila v Integrovanej stratégii rozvoja územia.

Predmetom projektu je modernizácia ihriska v obci Papradno. Účelom tohto projektu je zlepšenie technických a bezpečnostných vlastností športového areálu. Realizácia bude prebiehať v dvoch častiach:
SO 01 – Modernizácia ihriska. Predmetom projektu je rekonštrukcia jestvujúcich striedačiek na futbalovom ihrisku. Tieto budú demontované a nahradené novými presklenými striedačkami s lavičkami. Navrhnuté striedačky budú z oceľových profilov ako aj konštrukcia ochrannej siete. Striedačky budú presklené plexisklom hrúbky 3 mm v tvare pultovej strechy. Sedačky budú vyhotovené z PVC. Zastavaná plocha striedačky je 7,32 m2.
SO 02 – Osvetlenie miniihriska – bude sa tu riešiť elektroinštalácia /vnútorné aj vonkajšie silnoprúdové rozvody/ pre miniihrisko a objekt garáže so skladom. Ďalej sa tu bude realizovať aj uzemnenie prívodu a stožiarov osvetlenia.
Nevyhnutnosť realizácie projektu spočíva v súčasnom nevyhovujúcom stave ihriska a neestetickom vzhľade, ktoré treba renovovať v záujme zvýšenia kvality života v obci pre obyvateľov, návštevníkov i turistov.

Celková výška oprávnených nákladov na projekt je 16 997,16 €


streda, 17. júl 2024
Meniny má Bohuslav
Posledné úspešné projekty
Najbližšie podujatia
Užitočné odkazy