Naše Považie

Rozvoj vidieka prostredníctvom zvyšovania kvalifikácie zamestnancov obcí

1. 2. 2019 Ing. Martina Bednárová

Názov programu: Program rozvoja vidieka SR 2007 - 2013
Názov opatrenia: 3.3 Vzdelávanie a informovanie
 

Výška žiadaného finančného príspevku Suma v EUR
Požadovaná výška finančného príspevku z verejných zdrojov 7 200,00 €
Ostatné výdavky na projekt (t.j. neoprávnené výdavky) 0,00 €
Celkový objem výdavkov 7 200,00 €

V rámci projektu bude pripravená a uskutočnená informačná aktivita formou dvojdenného seminára. Účastníkmi seminára budú zamestnanci obecných úradov členských obcí MAS Naše Považie a bude uskutočnený na území MAS Naše Považie pre zabezpečenie jednoduchej dopravy účastníkov na miesto konania seminára. Vzhľadom na veľký počet členských obcí MAS bude seminár konaný dvakrát, pričom účastníci sa budú môcť zúčastniť ktoréhokoľvek z dvoch termínov. Cieľom je zvýšenie kvalifikácie zamestnancov obcí a následne zefektívnenie fungovania obecných úradov, zlepšenie komunikácie týchto zamestnancov s občanmi a ostatnými subjektmi na vidieku a spoločne tak prispieť k rozvoju vidieka. Inovatívnosť projektu je v zapojení nielen starostov obcí, ale aj ostatných zamestnancov obecných úradov, využití nových metodík pri lektorovaní jednotlivých tém a snahe zabezpečiť všeovecný prehľad v problematike fungovania obecných úradov pre všetkých účastníkov tak, aby sa vedeli navzájom zastúpiť a poskytnúť tak občanom a podnikateľom kedykoľvek relôevantné informácie. Seminár je rozdelený do 4 tematických celkov: životné prostredie, stavebná legislatíva, personalistika a účtovníctvo a sociálna starostlivosť. V rámci seminára budú účastníkom rozdané štúdijné materiály a zdroje, kde získajú nové informácie o prednášaných témach.


streda, 17. júl 2024
Meniny má Bohuslav
Posledné úspešné projekty
Najbližšie podujatia
Užitočné odkazy