Naše Považie

Podpora rozvoja vidieka zvyšovaním informovnosti jeho zástupcov

1. 2. 2019 Ing. Martina Bednárová

Názov programu: Program rozvoja vidieka SR 2007 - 2013
Názov opatrenia: 3.3 Vzdelávanie a informovanie
 

Výška žiadaného finančného príspevku Suma v EUR
Požadovaná výška finančného príspevku z verejných zdrojov 7 200,00 €
Ostatné výdavky na projekt (t.j. neoprávnené výdavky) 0 €
Celkový objem výdavkov 7 200,00 €

V rámci projektu bude pripravená a uskutočnená informačná aktivita spojená s tréningami na získanie potrebných vedomostí a zručností formou dvoch dvojdenných seminárov s identickým rozsahom pre potrebu pokrytia celého územia MAS. Účastníkmi seminárov budú zástupcovia samospráv členských obcí MAS Naše Považie a ostatných subjektov na vidieku. Semináre budú uskutočnené na území MAS Naše Považie. Cieľom je zvýšenie informovanosti zástupcov miestnych subjektov a tým aj zvyšovanie potenciálu vidieka a životnej úrovne obyvateľstva. Inovatívnosť projektu je v zapojení nielen starostov obcí, ale aj ostatných aktérov vo vidieckom prostredí , aby sa dosiahla podpora komplexnej spolupráce medzi obcami a podnikateľmi, ako jeden z nástrojov spoločného rozvoja vidieka.


streda, 17. júl 2024
Meniny má Bohuslav
Posledné úspešné projekty
Najbližšie podujatia
Užitočné odkazy