Prebieha pravidelná aktualizácia webového sídla MAS

1202826134logo

Občianske združenie Naše Považie vzniklo 2.novembra 2007 za účelom využitia príležitosti financovania rozvoja svojho územia z Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky so zameraním sa na os 4 - prístup LEADER. Cieľom je nájsť v regióne nové možnosti a príležitosti, podporiť a zabezpečiť ich využitie a zvýšiť sociálno-ekonomickú úroveň života na vidieku.
MAS Naše Považie združuje 44 samospráv okresov Považská Bystrica a Púchov, partnerov z oblasti podnikateľského a neziskového sektora pôsobiacich na území týchto samospráv i fyzické osoby. Všetci členovia majú možnosť podieľať sa na rozvoji regiónu a spolu vytvárajú miestne partnerstvo, ktorého úlohou je vytvorenie, implementácia a riadenie stratégie rozvoja územia na miestnej úrovni.

Orgány MAS Naše Považie

Predseda:

 • Ing. Peter Ježo, PhD.

Podpredseda:

 • Mgr. Juraj Čelko

Predsedníctvo:

 • Oľga Apoleníková
 • Anna Beníková
 • Mgr. Juraj Čelko
 • Mgr. Rastislav Henek
 • Ivan Kováčik
 • Ing. Peter Ježo, PhD.
 • Anna Staňová
 • Mgr. Iveta Žilovcová

Dozorná rada:

 • Ing. Milan Panáček
 • Jaroslav Macoszek
 • Bc. Pavol Jakubek

Pracovné skupiny

 • Pracovná skupina Lednickorovnianska dolina
 • Pracovná skupina PB-ľavý breh Váhu
 • Pracovná skupina PB-pravý breh Váhu
 • Pracovná skupina Púchovská dolina
 • Pracovná skupina Slatina

ZASADNUTIE VALNÉHO ZHROMAŽDENIA MAS NAŠE POVAŽIE

Vážení členovia MAS Naše Považie, v mene Oľgy Apoleníkovej, podpredsedníčky MAS Naše Považie a Ing. Juraja Hriša, starostu obce Streženice si Vás dovoľujeme pozvať na ZASADNUTIE VALNÉHO ZHROMAŽDENIA MAS Naše Považie, ktoré sa uskutoční dňa 19.2.2015 o 13:00 hod. v Dome kultúry v obci Streženice.